Toplumsal Hizmet ve Hayat Boyu Öğrenme

  1. Yerel, ulusal, uluslararası teknolojik, ekonomik ve yasal gelişmeler doğrultusunda oluşan toplumsal ihtiyaçlara yönelik eğitimlere öncelik verir.
  2. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda toplumsal ihtiyaç ve beklentilere yönelik eğitim ve sertifika programlarının düzenlenmesi için Samsun Üniversitesi birimleri öğrenci, öğretim üyeleri, ilgili Kamu/Özel kurum ve kuruluşlar, STK’lar ile birlikte çalışır.
  3. Tercih ettiğiniz eğitim ve sertifika programına ulaşmanızda SAMÜSEM (Samsun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)  katkı sağlayacaktır.
  4. SAMÜSEM, Mesleki eğitim ve öğretim sertifikasına sahip kişilere verilen Europass Sertifika Eki sayesinde Avrupa Birliği ülkeleri ile Europass’ı tanıyan ülkelerde sertifikaları kullanabilme imkanı tanır.
  5. Sertifikalar, e-Devlet sistemine eklenir ve sertifikalara ulaşma imkanını daha da kolaylaştırır.