Tıp Fakültesi

Fakültenin altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar öğrenciler; temel bilimlere ilişkin 1.,2. ve 3. Sınıf eğitimlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, klinik bilimlere ilişkin 4., 5. ve 6. sınıf eğitimlerini kendi Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesinde sürdürecektir.