İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Programın öğretim dilinde Bir yıl süreli zorunlu  Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. İlgili dil için Üniversitece kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında  yapılacak ilgili dilde  yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;

a. T.C Vatandaşı olması,

b. Gemi adamaları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemi adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve sınav Yönergesinin,, eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulların sağlanması

c. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemi adamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları  ‘’Gemi adamı Olur  Sağlık Raporu ‘’nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemi adamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir.