Çift Anadal Nedir?

Çift Anadal nedir?

Samsun Üniversitesi bölüm/programlarında öğrenimlerini başarı ile sürdüren öğrencilerine ikinci bir diploma alabilme olanağı sunmaktadır. Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler aynı anda anadal öğreniminin yanı sıra çift anadal programında devam ederek ikinci ön lisans veya lisans diplomasına sahip olabilmektedirler.

Çift anadal programına genel not ortalaması en az 3.00 olan ve kendi sınıfındaki başarı sıralaması % 20 nin içinde bulunan öğrencilerimiz, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılın, en geç ise beşinci yarıyılın başında başvurabilmektedirler.

Örneğin Yazılım Mühendisliği bölümüne YKS sınavı sonucu yerleşen öğrenci yapılan protokol bünyesinde yer alan programlardan birini aynı anda okuyabilir ve iki diploma alarak eğitim sürecini tamamlama hakkını elde edebilir.